Talent Management

Assessment
& Development Centers

Assessment Center

Een assessment center is een grondige en gedragsgerichte evaluatiemethode die een nauwkeurige voorspelling van de toekomstige prestaties van de kandidaat toelaat binnen een vooropgestelde functie.

Development Center

In een development center worden essentiële competenties beoordeeld door observatie van concreet gedrag in simulatie-oefeningen. De focus ligt op ontwikkeling. De medewerker krijgt de kans om competenties te demonstreren die hij of zij vandaag nog niet hoeft aan te boren, maar morgen misschien wel.

Het programma

 • Persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Aanleg- en vaardigheidstesten
 • Competentiegericht interview
 • Praktijkgerichte simulatieopdracht
 • Cases-analyse
 • Postbakoefening
 • Presentatieoefening

 

Alles wordt afgestemd op een uniek competentieprofiel dat gebaseerd is op de noden en waarden van de onderneming en de toekomstige functie/rol binnen de organisatie.

Het resultaat

 • Sterkte-zwakteanalyse
 • Motivatieprofiel
 • Eenduidig competentieprofiel
 • Persoonlijke ontwikkelingsplan

 

Een assessment of development center kan een halve dag of een volledige dag in beslag nemen afhankelijk van de competenties die getoetst moeten worden.

Er wordt steeds een uitgebreid rapport voorzien en indien gewenst kan een feedback-gesprek plaatsvinden.

Wat kan u van ons verwachten?

 • Een ervaren team van assessoren met een psychologische opleiding
 • Een breed gamma van assessment technieken
 • Assessment en Development centers op maat van uw vraag
 • Een uitgebreide rapportering
 • Een duidelijk advies;
 • Feedback en toelichting aan klant en kandidaat
 • Meertalige lead assessoren
 • Innovatieve, kwaliteitsvolle tools en simulatieoefeningen

Een assessment of development center in een paar stappen

Intake

Wij ondersteunen u bij het definiëren van uw behoeften met focus op de organisatie, de analyse van de functiebeschrijving en de bedrijfscultuur, door middel van een gesprek met HR of +1.

2 dagen

Offerte op maat

Verpoucke maakt een duidelijk en gedetailleerd samenwerkingsaanbod op met informatie uit de intake: de belangrijkste vaardigheden voor de functie en het programma op maat om ze te beoordelen.
2 dagen

Goedkeuring van de offerte

Wij hechten veel waarde aan uw akkoord met de opleiding om de beoordelingsprocedure te starten.
 

Tijdens de week

Planning van de kandidaat

Wij contacteren de kandidaat zelf met veel flexibiliteit en professionaliteit om u van deze administratieve last te ontlasten. Zo hebben we ook een eerste contact met de kandidaat om deze op zijn gemak te stellen en van alle informatie te voorzien.
Tijdens de week

Testing – Assessment – Development

Onze psycholoog en ervaren beoordelaars ondersteunen en beoordelen de vaardigheden van kandidaten op maat van de functie waarvoor ze solliciteren objectief door middel van verschillende oefeningen.

3 dagen

Rapportage en feedback

We communiceren de resultaten van het assessment aan u in de vorm van een schriftelijk rapport dat duidelijk genoeg is om u in staat te stellen een beslissing te nemen over de aanwerving of promotie van de kandidaat. Als u wilt, geeft de beoordelaar snel een eerste telefonische feedback, zodat u al vooruit kunt in het wervingsproces.
3 dagen

Daar houdt het niet op!

Kandidaten hebben recht op volledige en transparante feedback over hun beoordeling. We zijn overtuigd van het belang om hen kwalitatieve feedback te geven over de sterke punten en ontwikkelingspunten die tijdens het assessment werden waargenomen om hen te kunnen ondersteunen in hun toekomstige loopbaan en hen zo te helpen hun potentieel te ontwikkelen.

*Soms wijken procedures af en omvatten deze een preselectie en/of een jury.