WTG engineer - Offshore Representative

Oostende

Solliciteer

ARE YOU FASCINIATED BY HOW ONE WIND TURBINE GENERATES ENERGY FOR 1,000 FAMILIES? DID YOU ALWAYS DREAM OF WORKING ON A WIND FARM? AS A WTG ENGINEER, YOU GET THE CHANCE TO WORK ON THE LARGEST AND MOST MODERN OFFSHORE WIND FARM IN THE WORLD.

YOUR FUNCTION

As a WTG Engineer you will be responsible for the maintenance and troubleshooting of the 77 wind turbines of the future wind farm Borssele 3 and 4. Every four weeks, as a WTG Engineer, you will go on site (offshore) for two weeks. There, you will support and supervise the engineers responsible for the operational work of the wind turbines.

Your role as WTG Engineer includes:

 • Ensuring health, quality, safety and environmental requirements.
 • Responsibility for the correct follow-up of the planning and monitoring of the work.
 • Monitoring and anticipating weather forecasts.
 • Assisting with the implementation of new procedures and processes.
 • Ensuring the availability of all necessary equipment.
 • Reviewing the service reports and risk assessments drawn up by the mechanics.
 • Inform and report daily to the Operations & Maintenance coordinator

WTG Engineer will go offshore in the rotation system of 14 days offshore, 14 days leave and 14 days at the office. The days offshore, the WTG Engineer will stay on a equipped "Walk to work" vessel for the assembly and maintenance of the wind turbines.

Key words: offshore, wind turbine, Borssele 3&4, engineer, energy, energy sector, renewable energy, wind energy, wind turbine, wind farm, wind turbine, electricity, high voltage, walk and work ship

YOUR PROFILE

The ideal WTG Engineer has/is:

 • A relevant technical degree A2 or Bachelor;
 • Several years of experience with electrical or mechanical installations (high voltage) in service or maintenance sectors, preferably in an offshore environment.
 • A strong sense of responsibility and sets a good example.
 • Communicates fluently in English both verbally and in writing.
 • Is flexible and doesn't mind spending 1/3 of his time at sea.
 • Is not fear to roll up his sleeves and has no fear of heights.

 

OFFER

 • A competitive salary in line with experience.
 • Very wide range of benefits : electric or hybrid company car, meal vouchers, group and hospitalization insurance (including outpatient and dental care where family can join with a contribution).
 • Offshore premiums
 • Technical challenge in an innovative and dynamic environment that invests heavily in renewable energy
 • The opportunity to work on the largest and most modern offshore wind farm in the world: Borsele 3&4.

THE COMPANY

Our customer, Eneco, is a dynamic company and top player in the field of renewable energy with a strong brand awareness. They attach great importance to quality, safety and knowledge sharing. Eneco is a no-nonsense organisation with an open culture and characterised by professionalism. For the expansion of their new offshore wind farm, we are looking for one: WTG Engineer.

INTERESTED?

Apply online here and send your CV and motivation letter with ref. Vacature 20025 to Wim Bellemans, e-mail:wbellemans@verpoucke.com. Feel free to contact us for more information on +32(0)479 84 17 49.

________________________________________________________

DUTCH VERSION

________________________________________________________

Vindt u het ook zo fascinerend hoe één windturbine energie opwekt voor 1000 gezinnen? Heb je altijd al aan zo een windmolenpark willen werken? Als WTG Engineer krijg je de kans om aan het grootste en meest moderne offshore windmolenpark ter wereld te werken.

JOUW FUNCTIE

Als WTG Engineer ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en het oplossen van storingen aan de 77 windturbines van het toekomstig windmolenpark Borssele 3 en 4. Om de vier weken ga je als WTG Engineer twee weken ter plaatse (offshore). Daar doe jij de ondersteuning en begeleiding van de monteurs die instaan voor het operationele werk van de windturbines.

Concreet omvat jouw rol als WTG Engineer:

 • Waarborgen van de eisen op gebied van gezondheid, kwaliteit, veiligheid en milieu.
 • Verantwoordelijkheid voor een correcte opvolging van de planning en opvolging van de werkzaamheden.
 • Bewaken en anticiperen van de weersvoorspellingen.
 • Assisteren bij implementaties van nieuwe procedures en processen.
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van al het nodige materiaal.
 • Reviewen van de serviceverslagen en risicobeoordelingen opgemaakt door de monteurs
 • Informeren en dagelijks rapporteren aan de Operations & Maintenance coördinator
WTG Engineer zal offshore mee ter plaatse gaan op zee in het rotatiesysteem van 14 dagen offshore, 14 dagen verlof en 14 dagen op kantoor. dagen offshore zal de WTG Engineer op een uitgerust “Walk to work” schip verblijven voor de montage en onderhoud van de windturbines.

 

Trefwoorden: offshore, windturbine, Borssele 3&4, ingenieur, energie, energiesector, hernieuwbare energie, windenergie, windturbine, windmolenpark, windmolen, elektriciteit, hoogspanning, walk en work schip

JOUW PROFIEL

De ideale WTG Engineer heeft/is:

 • Is in het bezit van een technisch A2 of Bachelor diploma;
 • Enkele jaren ervaring met elektrische of mechanische installaties (hoogspanning) in service-of onderhoudssectoren bij voorkeur in een offshore omgeving.
 • Een sterke verantwoordelijkheidszin en geeft het goede voorbeeld.
 • Communiceert vlot in het Engels zowel mondeling als schriftelijk.
 • Is flexibel en zit er niet mee in om 1/3 de van zijn tijd op zee door te brengen.
 • Is niet vies om de handen uit de mouwen te steken en heeft geen hoogtevrees.

ONS AANBOD

 • Een marktconform salaris overeenkomstig ervaring.
 • Zeer ruim pakket aan extralegale voordelen : elektrische of hybride bedrijfswagen, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering (incluis ambulante en tandzorgen waar familie kan aansluiten mits bijdrage).
 • Offshore premies
 • Technische uitdaging in een innovatieve en dynamische omgeving die sterk investeert in hernieuwbare energie
 • De kans om te werken aan het grootste en modernste offshore windmolenpark ter wereld: Borsele 3&4.

HET BEDRIJF

Onze klant, Eneco is een jong dynamisch bedrijf en topspeler op vlak van hernieuwbare energie met een sterke naamsbekendheid. Ze hechten veel belang aan kwaliteit, veiligheid en knowledge sharing. Eneco is een no-nonsense organisatie met een open cultuur en gekenmerkt door professionaliteit. Om de uitbouw van hun nieuwe offshore windmolenpark mee vorm teg even, zijn wij op zoek naar een: WTG Engineer

 

INTERESSE?

Solliciteer hier online en stuur je CV en motivatiebrief met als ref. Vacature 20025 naar Wim Bellemans, e-mail:wbellemans@verpoucke.com Neem gerust contact op voor meer info via +32(0)479 84 17 49.

 

Delen

WE WORK EVERYWHERE IN BELGIUM

Edingen Office

Catulasdreef 5

7850 Edingen

Tel: +32 (0)2 3971200

MeetDistrict - Ghelamco Arena

Ottergemsesteenweg Zuid 808, b300

9000 Gent

Tel: +32 (0)9 2742571