Projectsourcing: De terugreis naar en nu nieuwe oorden via Verpoucke – na een hoogvlieger van een project bij Brussels Airport Company

A person wearing a suit and tie smiling at the cameraDescription automatically generatedIn het najaar van 2018 was ik verrast een voorstel te krijgen om het project sourcing team van Verpoucke te vervoegen. Ik had reeds enige ervaring in de veiligheidssector, maar ik had er zelf nog niet aan gedacht om mijn kennis aan te bieden als consultant. Na een weloverwogen keuze heb ik beslist de stap te wagen, waarna er gelukkig al snel een eerste project uit de bus viel! Een nieuwe ervaring reikte zich aan…

Mijn keuze om als consulent door het leven te gaan – binnen het Verpoucke team – kwam er dus meer ‘by chance’. Ik was er echter van overtuigd dat zij de juiste omkadering en projecten zouden kunnen aanreiken naargelang mijn kennis en interesses binnen de veiligheidssector. Via project sourcing trigger je ook jezelf nieuwe kennis op te nemen bij nieuwe projecten, streef je ernaar nieuwe, constructieve inzichten aan te reiken en wil je enkele zaken afleveren voor het bedrijf. Voor mij is het echter meer als een nieuw project, aangezien ik me telkens nauw betrokken bij de firma voel. Als het langs beide kanten dan een zeer vruchtvolle samenwerking is, kunnen de mogelijkheden om intern te worden nog steeds bekeken worden.

Vanwege mijn eerdere studie- en werkervaringen binnen verschillende domeinen (enerzijds een ziekenhuis, anderzijds de luchthaven) heb ik het gevoel op jonge leeftijd al ver te staan naarmate kennis op vlak crisis-, business continuity en security management. Bovendien heb ik ook stage gelopen bij de provincie Vlaams-Brabant omtrent rampenmanagement en hun coördinerende rol hierin. Een ander belangrijke aspect binnen veiligheid – preventie – heb ik me meer eigen gemaakt in het ziekenhuis als stafmedewerker van de preventiedienst. Binnen deze domeinen lag de focus vooral op het trainen van de veiligheidsprocedures en het verzekeren van de belangrijkste operaties a.d.h.v. (nood)procedures. Mijn taken kwamen hierbij neer op: de risico’s in kaart te brengen en oplossingen aanreiken om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie indien er zich een incident voordoet.

Door deze kennis te koppelen aan mijn maatschappelijke en politieke interesses meen ik iemand te zijn met een kritisch wereldbeeld die positief en sociaal in het leven staat. Er zit op dat vlak zowel een teamspeler als zelfstandig werker in mij. Zo vat ik elk uitgekozen project met de nodige professionaliteit, gedrevenheid en leergierigheid aan. Binnen deze projecten kwam ik reeds in contact met verschillende veiligheidsdiensten en actoren. Dit opgebouwd netwerk, alsook de vergaarde kennis neem ik graag mee naar nieuwe bedrijven. Daar ligt volgens mij ook de sterkte van project sourcing.

Ik eindig dan ook graag met een positieve noot. Na mijn eerste project voor Verpoucke op de luchthaven ben ik project sourcing eigenlijk een beetje gaan zien als reizen. Zo heb je eveneens de nieuwe ervaringen, de diversiteit en het warme gevoel dat je meteen krijgt bij de ‘familie’ van Verpoucke en de firma in kwestie. Als je dan jouw ervaring en kennis mag en kan gaan delen met partners op nieuwe projecten geeft dat voldoening. Na elk project kan je kort ook herbronnen en je nieuwe ‘reis’ of project aanvatten.

Graag begin ik dus nu aan nieuwe ‘reis’ m.a.w. project, zo mogelijk bij uw firma? Ik kijk er alvast naar uit!

Joachim

WE WORK EVERYWHERE IN BELGIUM

Enghien Office

Drève de Catulas 5

7850 Enghien

Tél: +32 (0)2 3971200

MeetDistrict - Ghelamco Arena

Ottergemsesteenweg Zuid 808, b300

9000 Gand

Tél: +32 (0)9 2742571

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. https://www.verpoucke.com/verpoucke-privacy-statement Ok, j'accepte